The story behind a new test: When perseverance leads to great achievements

“I have always had an appetite for impossible tasks”, said the late Professor Steen Kølvraa when interviewed for a Danish newspaper six years ago when he talked about the research team’s progress in their endeavors to identify and isolate fetal cells in maternal blood. 

At the time, Steen Kølvraa had been working since the 1990s with clinical genetics and prenatal diagnostic testing, examining fetuses for chromosomal aberrations and more.

Together with his partners, Palle Schelde and Ripudaman Singh in the Danish biotech company Arcedi Biotech, he was firmly committed to cracking the ‘code’ that no one had ever cracked before. More specifically the code to identify and isolate fetal cells in the pregnant woman’s blood – and using a tailor-made analysis of the blood sample – to detect any serious chromosome aberrations.

Side by side, Steen Kølvraa, Palle Schelde, Ripudaman Singh and Lotte Hatt spent years behind their microscopes in pursuit of their common goal. And then, after many years’ persistent research endeavors, the ‘impossible’ became possible. Evita test completeTM is the unique accomplishment of a research team of 25.

”The story of Evita test completeTM is the story of how decades of perseverance and persistence can lead to great achievements. Researchers from all over the world told us that it wasn’t possible to isolate fetal cells in blood of pregnant women, but we wouldn’t accept this. We knew that the fetal cells were established in the woman’s blood. So, of course, we would be able to find them and isolate them,” says Palle Schelde, now the Chief Executive Officer of Arcedi Biotech.

The ARCEDI Biotech company is built on a public-private collaboration based on a common interest in genetic mapping of the fetus.

“Our research started with a dream of replacing chorionic villus sampling and amniocentesis with a blood sample taken from the mother. We felt that expectant mothers and their families shouldn’t have to worry about the risk of miscarriage associated with chorionic villus sampling. Instead, the DNA of the fetal cells – early in pregnancy – were to provide a clear genetic overview of the fetus and any chromosomal aberrations,” says Palle Schelde, commenting on what motivated them to carry on with years of research, eventually resulting in the Evita test completeTM.

”Our ambitions were sky-high; so only very few people believed we would succeed. We wouldn’t have reached our goal if we hadn’t been surrounded by experts in prenatal diagnostic or didn’t have a patient, visionary investor who believed in us. The test is a good example of what the public and private sectors can accomplish together when it’s at its best,“ says Palle Schelde.

It all began with Professor Steen Kølvraa and his passionate enthusiasm, which inspired other researchers to continue the quest for the ‘holy grail’.

With the launch of Evita test completeTM, Palle Schelde and the team behind Arcedi Biotech would like to express their warmest thanks to the late Professor and the solution to the impossible task he initiated 20 years ago.

Historien bag ny test: Når stædighed fører til store resultater

”Jeg har altid været en hund efter umulige opgaver”. Sådan sagde nu afdøde professor Steen Kølvraa til Jyllands-Posten, da han for 6 år siden fortalte om forskerteamets fremskridt i forbindelse med at finde og isolere fosterceller i moders blod. 

Steen Kølvraa havde siden 1990’erne arbejdet med klinisk genetik og fosterdiagnostik, hvor han undersøgte fostre for fx kromosomafvigelser.

Sammen med sine partnere i den danske biotekvirksomhed Arcedi Biotech, Palle Schelde og Ripudaman Singh, var han fast besluttet på at knække den ’kode’, som ingen i verden var lykkedes med før. Nemlig at finde og isolere forsterceller i den gravide kvindes blod – og via en skræddersyet analyse af en blodprøve fra moderen – at kunne fastslå, hvis der var alvorlige kromosomafvigelser.

Steen Kølvraa, Palle Schelde, Ripudaman Singh og Lotte Hatt forskede i mange år mikroskop ved mikroskop for at nå det fælles mål. Det ’umulige’ er efter mange års vedholdende forskningsarbejde blevet muligt. Evita Test Complete er det unikke resultatet, som et dansk forskerhold på 25 står bag.

”Historien om Evita Test Complete er historien om, at årtiers stædighed og vedholdenhed kan føre til store resultater. Forskere i hele verden fortalte os, at det ikke kunne lade sig gøre at isolere fostercellerne i de gravide kvindes blod, men det ville vi ikke acceptere. Vi vidste, at forstercellerne blev etableret i kvindens blod. Så selvfølgelig kunne vi finde dem og isolere dem,” fortæller Palle Schelde, som i dag er direktør for Arcedi Biotech.

Arcedi Biotech bygger på et privat/offentligt samarbejde ud fra en fælles interesse for kortlægning af fosterdiagnostik.

”Forskningen startede med en drøm om at erstatte moderkagebiopsier og fostervandsprøver med en blodprøve for moderen. Vi ville have, at kommende mødre og deres familier skulle slippe for at være bekymrede for risikoen for en ufrivillig abort i forbindelse med en moderkagebiopsi. I stedet skulle fostercellerenes DNA – på et tidligt tidspunkt i graviditeten – give et klart genetisk billede af fostret og eventuelle kromosomafvigelser,” fortæller Palle Schelde om motivationen for den årelange forskning, som har resulteret i Evita Test Complete.

”Vores ambitioner var så store, at kun få troede, at det ville lykkes. Vi var ikke kommet i mål hvis ikke, der havde været mennesker inden for fosterdiagnostik omkring os og en tålmodig, visionær investor, som troede på os. Testen er et billede på, hvad det offentlige og private kan udrette sammen, når det er allerbedst,” siger Palle Schelde.

Det hele startede med professor Steen Kølvraa og hans ildhu, som inspirerede andre forskere til at forsætte i jagten på den ’hellige gral’.

Ved lanceringen af Evita Test Complete sender Palle Schelde og teamet bag Arcedi Biotech en særlig varm tanke til den afdøde professor og den umulige opgave, som han satte gang i løsningen af for 20 år siden.